سلامت روان، مذهب و همجنس گرایی در دانشگاه های مذهبی مسیحی امریکا در پاندمی کووید-19
سلامت روان، مذهب و همجنس گرایی در دانشگاه های مذهبی مسیحی امریکا در پاندمی کووید-19 https://ipbses.com

سلامت روان، مذهب و همجنس گرایی در دانشگاه های مذهبی مسیحی امریکا در پاندمی کووید-19

پژوهشگران دانشگاه تگزاس، و دانشگاه بریگهام یانگ ایالات متحده امریکا در پژوهشی به بررسی وضعیت سلامت روان، مذهب، و همجنس گرایی دانشجویان در محیط های دانشگاهی مذهبی مسیحی در ایالات…

ادامه خواندن سلامت روان، مذهب و همجنس گرایی در دانشگاه های مذهبی مسیحی امریکا در پاندمی کووید-19
پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی
پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ) https://ipbses.com

پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی

پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ) مقدمه آلکسی تیمیا (بی واژگانی خلقی) اشاره به خصوصیاتی در فرد دارد که بر اساس آن وی دچار مشکلاتی در زمینه شناسایی احساسات، توصیف احساسات،…

ادامه خواندن پرسشنامه آلکسی تمیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی
تعارض منافع و سبک دلبستگی همسران: روابط در کووید-19
تعارض منافع و سبک دلبستگی همسران: روابط بین فردی زوجین در پاندمی کووید-19 https://ipbses.com

تعارض منافع و سبک دلبستگی همسران: روابط در کووید-19

پژوهشگران دانشگاه ساوت همپتون انگلستان به بررسی روابط بین فردی زوجین در حوزه تعارض منافع و سبک دلبستگی همسران در بحران جهانی پاندمی کووید-19 پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایش…

ادامه خواندن تعارض منافع و سبک دلبستگی همسران: روابط در کووید-19
پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر
پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30) https://ipbses.com

پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر

پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)   مقدمه یکی از مفاهیم خاص و جذاب سال های اخیر در روانشناسی شناختی، فراشناخت است. این مفهوم به عنوان پایه و اساس بسیاری از مشکلات کارکردی…

ادامه خواندن پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر
مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی
شناخت اجتماعی در اختلال شخصیت مرزیhttps://ipbses.com

مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه لانگ آیلند، دانشگاه پزشکی وایل کورنل، و دانشگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیر شناخت اجتماعی بر مدلهای مفهومی شخصیت مرزی در حوزه…

ادامه خواندن مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی
مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی
مدل مفهومی اختلال شخصیت مرزی

مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی

پژوهشگران دانشگاه لانگ آیلند، دانشگاه پزشکی وایل کورنل، و دانشگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی زیربناهای نظری مدل مفهومی شخصیت مرزی در حوزه تشخیص و…

ادامه خواندن مدل مفهومی شخصیت مرزی: بخش اول، تشخیص وتفسیر بالینی
نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن
نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی https://ipbses.com

نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن

پژوهشگران دانشگاه مانت سینای، دانشگاه نیویورک ایالات متحده امریکا و دانشگاه مستقل بارسلونا اسپانیا به بررسی مبانی نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی پرداختند. رئوس مطالب مورد بحث: الف) علی رغم اینکه…

ادامه خواندن نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن

احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

پژوهشگران دانشگاه شنزن چین و دانشگاه گرونینگن هلند در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای مغزی و رفتاری احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی پرداختند. روش پژوهش: در این…

ادامه خواندن احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

اضطراب جدایی بزرگسالان: میزان شیوع و همبسته های روانی-شخصیتی

پژوهشگران مرکز ملی سلامت روان، دانشگاه نیو ساوت ولز، و دانشگاه پرینس آو ولز استرالیا در پژوهشی مشترک به بررسی میزان شیوع و عوامل همایند با اضطراب جدایی بزرگسالان در…

ادامه خواندن اضطراب جدایی بزرگسالان: میزان شیوع و همبسته های روانی-شخصیتی

ادراک ریسک و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن، دانشگاه تیلبورگ هلند و دانشگاه مانوبا تونس به مرور زیربنای روانشناختی برای ادراک ریسک مدیریت ریسک در بازارهای مالی پرداختند. اهم یافته‌ها به شرح…

ادامه خواندن ادراک ریسک و مدیریت ریسک در بازارهای مالی