کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسید برای افزایش طول‌عمر و کاهش بیماری

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده امریکا و انستیتو سرطان میلان ایتالیا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسیدها بر عمر و بیماری پرداختند. 📚نتایج کاهش…

ادامه خواندن کاهش مصرف پروتیئن و آمینواسید برای افزایش طول‌عمر و کاهش بیماری

اعتیاد اینترنتی: مشکلات تنظیم هیجانی و اعتیاد به فضای مجازی

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی ایران در پژوهشی پیمایشی که به تازگی منتشر شده، به بررسی عوامل موثر در اعتیاد اینترنتی (اعتیاد به فضای مجازی) پرداختند. 🔬 روش در این پژوهش پیمایشی…

ادامه خواندن اعتیاد اینترنتی: مشکلات تنظیم هیجانی و اعتیاد به فضای مجازی

شخصیت برند و شخصیت هنرمندان برای افزایش سهم‌بازار و فروش محصولات

پژوهشگران دانشگاه فیلادلفیا، دانشگاه تامس جفرسن، دانشگاه مینه سوتا، دانشگاه تاوسن، و دانشگاه میامی ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر متقابل شخصیت برند و شخصیت هنرمندانی که…

ادامه خواندن شخصیت برند و شخصیت هنرمندان برای افزایش سهم‌بازار و فروش محصولات

تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین بر شکل‌گیری شخصیت فرزندان

پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده امریکا در گزارشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی پویایی‌های روانشناختی در تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و تاثیرات آنها بر شکل گیری خلق‌…

ادامه خواندن تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین بر شکل‌گیری شخصیت فرزندان

استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی

پژوهشگران دانشگاه کاردیف انگستان در گزارشی که به تازگی منتشر شده است، پروتکلی برای استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی را ارائه و آزمون نموند. 🔬روش این پروتکل شامل ۲۱…

ادامه خواندن استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی

عامل‌های محیطی تصلب چندگانه: شکل‌گیری و پیشرفت بیماری

پژوهشگران دانشگاه رنس فرانسه در گزارشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی عامل‌های محیطی تصلب چندگانه که دخیل در افزایش بروز و گسترش آن در جمعیت هستند، پرداخته…

ادامه خواندن عامل‌های محیطی تصلب چندگانه: شکل‌گیری و پیشرفت بیماری

شاخص‌های اجتماعی-و اقتصادی دخیل در تغذیه از جوانی تا سالمندی

پژوهشگران دانشگاه اراموس، دانشگاه لایدن، و دانشگاه شفیلد در پژوهشی  طولی به بررسی تاثیر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف در رژیم غذایی افراد در طول زندگی بویژه سالمندی پرداختند. 🔬روش…

ادامه خواندن شاخص‌های اجتماعی-و اقتصادی دخیل در تغذیه از جوانی تا سالمندی

قضاوت اخلاقی و تصمیم گیری: ریشه ها و بنیادهای اخلاقیات

پژوهشگران دانشگاه کلن و دانشگاه ایالتی فلوریدا در گزارشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی ساز و کارهای دخیل در قضاوت اخلاقی و تصمیم گیری پرداختند. 🔬روش در…

ادامه خواندن قضاوت اخلاقی و تصمیم گیری: ریشه ها و بنیادهای اخلاقیات

استحکام و شخصیت کارکنان بر مولفه‌های رفتارسازمانی چه تاثیراتی دارد

پژوهشگران دانشگاه بخارست رومانی و دانشگاه منچستر انگلستان در پژوهشی مشترک که به تازگی گزارش آن منتشر شده است رابطه سازه‌ای نوظهور به نام استحکام و شخصیت را مورد بررسی…

ادامه خواندن استحکام و شخصیت کارکنان بر مولفه‌های رفتارسازمانی چه تاثیراتی دارد