استانداردسازی روش‌های اجرای نوروفیدبک

پژوهشگران دانشگاه کاردیف انگستان در گزارشی که به تازگی منتشر شده است، پروتکلی برای استانداردسازی اجرای نوروفیدبک پرداختند. 🔬این پروتکل شامل ۲۱ پرسش در ۸ گام برای همسان سازی شیوه…

ادامه خواندن

عامل‌های محیطی در شکل‌گیری بیماری تصلب چندگانه

پژوهشگران دانشگاه رنس فرانسه در گزارشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی عامل‌های جغرافیایی و زمانی دخیل در افزایش بروز اسکلروزمالتیپل پرداخته اند. 📊نتایج این پژوهش نشان داده…

ادامه خواندن

عامل های دخیل در تصمیم‌گیری و قضاوت اخلاقی

پژوهشگران دانشگاه کلن و دانشگاه ایالتی فلوریدا در گزارشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی ساز و کارهای دخیل در تصمیم‌گیری و قضاوت اخلاقی پرداختند. 🔬در این پژوهش…

ادامه خواندن

مقایسه تاثیر استحکام و شخصیت کارکنان بر مولفه‌های رفتارسازمانی

  پژوهشگران دانشگاه بخارست 🇷🇴 و دانشگاه منچستر 🇬🇧در پژوهشی که به تازگی گزارش آن منتشر شده است سازه‌ای نوظهور به نام «استحکام» را مورد بررسی قرار دادند که ترکیبی…

ادامه خواندن
بستن منو