مقیاس باورها و نگرش‌های نادرست به خواب (DBAS)

مقیاس باورها و نگرش‌های نادرست به خواب (DBAS)   مقدمه خواب کامل به عنوان کلید سلامتی، طول عمر، پیشگیری از انواع بیماری‌های روانی و جسمانی، افزایش بهره‌وری سازمانی و کاهش…

ادامه خواندن مقیاس باورها و نگرش‌های نادرست به خواب (DBAS)

آزمون سنجش خلاقیت بزرگسال (ATTA)

آزمون سنجش خلاقیت بزرگسال (ATTA) مقدمه خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن است. تفکر عبارت است از فرایند بازآرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در…

ادامه خواندن آزمون سنجش خلاقیت بزرگسال (ATTA)

شاخص شدت بیخوابی (ISI)

شاخص شدت بیخوابی (ISI) مقدمه خواب عاملی کلیدی در سلامت، طول عمر و کیفیت زندگی است. پژوهش‌های متعدد نقش خواب در تقویت حافظه، کاهش بیماری‌های نورودژنراتیو (بویژه آلزایمر)، و حتی…

ادامه خواندن شاخص شدت بیخوابی (ISI)

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3) مقدمه شخصیت یکی از بخش های مهم در تمامی ارزیابی های روانی در حوزه های فردی، ازدواج و همسرگزینی، تحصیل، و حتی مباحث منابع انسانی…

ادامه خواندن پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

پرسشنامه سبک تفکر عقلانی/تجربی (REIm)

پرسشنامه سبک تفکر عقلانی/تجربی (REIm)   مقدمه سبک های تفکر بخش اصلی وجود هر انسان را تشکیل می‌دهند. یکی از نظریه‌های معروف در این حوزه نظریه خویشتن شناختی-تجربی (CEST) است.…

ادامه خواندن پرسشنامه سبک تفکر عقلانی/تجربی (REIm)

مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS)

مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS) مقدمه مطلوبیت اجتماعی بعنوان شاخص متناقض نما در روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی رفتارهای گله‌ای به کار می‌رود. مطلوبیت اجتماعی به معنای آن است که فرد…

ادامه خواندن مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS)

پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ)

پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ) مقدمه در حوزه روانشناسی، بهزیستی روانشناختی و سلامت ذهنی بطور معمول با روانشناسی مثبت نگر پیوند خورده است. زندگی شاد بطور معمول پایدار، راحت و…

ادامه خواندن پرسشنامه غنای روانشناختی زندگی (PRLQ)

مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT)

مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT) مقدمه یکی از معیارهای گرایش افراد به تفکر عقلانی و انعطاف‌پذیر، میزان آزاد اندیشی و گشودگی آنها نسبت به افکار و تجارب جدید است. تفکر…

ادامه خواندن مقیاس آزاد اندیشی فعال (AOT)

پرسشنامه موفقیت خلاقانه (CAQ)

پرسشنامه موفقیت خلاقانه (CAQ) مقدمه خلاقیت سازه ای است که توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است. منظور از خلاقیت وضعیتی است که طی آن فردی…

ادامه خواندن پرسشنامه موفقیت خلاقانه (CAQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ-24)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ-24) مقدمه سرمایه روانشناختی (PsyCap) یکی از منابع مهم مورد نیاز افراد در حوزه زندگی فردی، تحصیلی و شغلی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و…

ادامه خواندن پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ-24)