شخصیت والدین وخلاقیت فرزندان: مثلث تاریک شخصیت

+1

پژوهشگران دانشگاه عادی چین شرقی در پژوهشی واپس نگرانه به بررسی تاثیر سبک فرزند پروری بر رابطه بین شخصیت والدین وخلاقیت فرزندان آنها در حوزه شخصیت تاریک و نظریه 5 عاملی شخصیت پرداختند.

روش پژوهش:

در این پژوهش پیمایشی تعداد 559 دانشجوی مقطع کارشناسی با میانگین سنی 21.2 سال و دامنه سنی 18 تا 30 سال شرکت نمودند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سبک های فرزندپروری حمایتی والدین، پرسشنامه BFI، مقیاس مثلث تاریک شخصیت، پرسشنامه تفکر واگرا، پرسشنامه موفقیت و فعالیت های خلاقانه (ICAA) بودند.

یافته ها:

  • هر دو سبک فرزند پروری گرم و طرد کننده والدین به شکل معناداری منجر به افزایش خلاقیت در فرزندان آنها می شوند.
  • سبک فرزند پروری گرم والدین تنها به شکل غیر مستقیم از طریق تقویت عامل شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه فرزندان، منجر به افزایش ابداعات، فعالیت‌های خلاق و موفقیت‌های خلاقانه در فرزندانشان می شود.
  • سبک فرزندپروری طرد کننده والدین بطور مستقیم منجر به افزایش فعالیت‌های خلاق و موفقیت‌های خلاقانه در فرزندان می شود.
  • سبک فرزند پروری طرد کننده والدین به صورت غیر مستقیم، بواسطه تقویت رگه‌های ماکیاولیانیزم در مثلث تاریک شخصیت، منجر به افزایش فعالیت‌های خلاق فرزندانشان می شود.

راهبردهای کارکردی:

  • عامل شخصیتی گشودی نسبت به تجربه (O) میزان پذیرش موقعیت های جدید و آمادگی فرد برای تجارب نوین در زندگی است. این عامل پایه و اساس خلاقیت و نوآوری محسوب می شود.
  • آموزش مهارتهای فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش (سبک فرزند پروری گرم) منجر به افزایش اعتماد فرزندان به والدین و در نتیجه افزایش توان جستجوگری و ورود به موقعیت‌های جدید آنها خواهد شد که نتیجه مستقیم آن افزایش خلاقیت است.
  • سبک دلبستگی ایمن که در نتیجه روش فرزندپروری قاطع و اطمینان بخش در فرزندان ایجاد می شوند، به کودک احساس ایمنی از حضور پیوسته و حمایت والدین را داده و در نتیجه به آنها اجازه دور شدن از والدین و اکتشاف محیط های جدید با افزایش فاصله از والدین را می دهند. در نتیجه گشودگی نسبت به تجربه فرد افزایش یافته و خلاقیت و نوآوری وی بالاتر خواهد رفت.
  • آموزش مهارت های مدیریت هیجانی، ارتباط بین فردی و مهارت های فرزندپروری به والدین، کمک شایانی به افزایش خلاقیت فرزندان آنها در آینده خواهد کرد.

Parental warmth, rejection, and creativity: The mediating roles of openness and dark personality traits

Abstract

Family plays an important role in shaping one’s creativity.

In the current study, 559 college students, ranging from 18 to 30 years of age, were recruited to complete a survey measuring perceptions of their parents’ rearing styles (warmth & rejection),

personality traits (openness & the dark triad, including narcissism, Machiavellianism, & psychopathy), and creativity (originality, creative activities, & creative achievements).

Result

Using structural equation modeling, we found that both parental warmth and parental rejection were positively associated with creativity.

More importantly, openness fully mediated the influence of warmth on all the indices of creativity.

However, only Machiavellianism, of the three dark traits, served as a partial mediator between the effects of parental rejection on creative activities.

Results are further discussed from the perspective of eastern-western cultural differences.

Keywords

Creativity, Rearing, Warmth, Rejection, Openness, Dark traits

+1

درباره‌ی دکتر امیر محمد شهسوارانی

حتما ببینید

شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب در پاندمی کووید-19: بررسی کرواسی https://ipbses.com;https://RozaMind.com;https://RozaMindDL.ir

شخصیت و انگیزش گرایش-اجتناب پاندمی کووید-19:کرواسی

+2 پژوهشگران دانشگاه اوسیک، و نورول کرواسی و دانشگاه دوبلین ایرلند در پژوهشی مشترک به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *