شاخص‌های اجتماعی-و اقتصادی دخیل در تغذیه از جوانی تا سالمندی

شاخص‌های اجتماعی-و اقتصادی دخیل در تغذیه از جوانی تا سالمندی

Spread the love

پژوهشگران دانشگاه اراموس، دانشگاه لایدن، و دانشگاه شفیلد در پژوهشی  طولی به بررسی تاثیر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف در رژیم غذایی افراد در طول زندگی بویژه سالمندی پرداختند.

🔬روش

در این پژوهش طولی و مقطعی، ۵۴۳۴ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابعاد شاخص‌های اجتماعی اقتصادی، وضعیت مصرف دخانیات، وضعیت فعالیت و توانمندی جسمانی، و مولفه‌های مختلف تغذیه‌ای به فاصله ۲۰ سال مورد تحلیل واقع شدند.

📊نتایج نشان دادند:

  1. سطح تحصیلات عامل مهمی برای تنظیم رژیم غذایی و پیگیری استانداردهای درست تغذیه است. این رابطه تا سالمندی به شکل مستقیم حفظ می شود.
  2. در دوران سالمندی، درآمد ارتباط معکوسی با میزان رعایت رژیم غذایی مناسب دارد.
  3. وضعیت و پایگاه شغلی، ارتباط خاصی با میزان رعایت رژیم غذایی مناسب و درست ندارد.
  4. بنظر می رسد آموزش مداوم و پیوسته نقش بسیار مهمی در در رعایت رژیم غذایی و رفتارهای درست تغذیه‌ای دارد که تا سالمندی نیز آثار آن پایدار خواهد بود.

راهبردهای کارکردی:

  • تغذیه به عنوان یکی از دو ریتم اصلی در بایوریتم ها (زیست چرخه ها) نقشی اساسی در اصلاح سبک زندگی و افزایش طول عمر دارد.
  • آموزش های همگانی، بویژه آموزش رژیم مدیترانه ای به میزان زیادی در اصلاح و بهبود کیفیت تغذیه در سالمندی می انجامد.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

📢کانال تلگرام
🍃🌹🌸💐🌸🌹🍃
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 97

دیدگاهتان را بنویسید