استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی

استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی

Spread the love

پژوهشگران دانشگاه کاردیف انگستان در گزارشی که به تازگی منتشر شده است، پروتکلی برای استانداردسازی نوروفیدبک و روش‌های اجرای نورتراپی را ارائه و آزمون نموند.

🔬روش

این پروتکل شامل ۲۱ پرسش در ۸ گام برای همسان سازی شیوه های اجرای نوروفیدبک است. گام‌ها شامل مواد/ابزار، فرآیندها، آموزش و کنترل، چگونگی، محل، زمان و نحوه اجرا، تغییرات و شخصی‌سازی، و وفاداری به پروتکل‌ها هستند. پروتکل استاندارد برای ۱۹ تیم پژوهشی و ۱۰ مرکز تحقیقاتی/درمانی ارسال شد.

📊نتایج نشان دادند:

  1. هنگام استانداردسازی نوروفیدبک و رویه‌های اجرای نوروتراپی، صرف نظر از اختلال و نوع مداخله صورت گرفته، پروتکل‌های استاندارد منجر به وحدت رویه و تشابه نتایج بدست آمده می‌شود.
  2. استفاده از ابزارهای آماری در کنار تکنیک های کامپیوتری و تجمیع داده های مربوط به گروه های سالم و آسیب شناختی، به دقیقتر شدن پروتکل های استاندارد می انجامد.
  3. با استانداردسازی نورفیدبک در بخش پروتکل‌های اجرایی، امکان مقایسه بین نتایج پژوهش‌ها، حتی زمانی که اختلال مورد بررسی متفاوت باشد، بوجود می آید.

 

راهبردهای کارکردی:

  • وجود پروتکل‌های استاندارد در نورتراپی و همچنین استانداردسازی نوروفیدبک، منجر به ایجاد خطوط پایه برای درمان خواهد شد.
  • لازم است پروتکل های استانداردسازی نوروفیدبک بطور مشخص برای هر اختلال/ موضوع مورد دستکاری و اصلاح، جداگانه تدوین و آزمایش شوند.
  • استانداردسازی نوروفیدبک نه تنها برای اختلالات، که باید حسب جنسیت، سن، و نژاد نیز بصورت مقایسه ای صورت گیرد تا حداکثر کارایی بدست آید.
  • وجود خطوط پایه در نوروتراپی،، کمک شایانی به شناسایی مرزهای حالت‌های بهنجار از نابهنجار می کند.
  • همچنین، استانداردسازی نورفیدبک عاملی موثر در کاهش جلسات و افزایش بازدهی نوروتراپی است.

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

📢کانال تلگرام
🍃🌹🌸💐🌸🌹🍃
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 112

دیدگاهتان را بنویسید