فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی در مراکز نگهداری سالمندان

Spread the love  پژوهشگران دانشگاه دیکین، دانشگاه کاتولیک استرالیا و دانشگاه موناش استرالیا، در پژوهشی به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی پرسنل موسسات نگهداری افراد دارای زوال عقل بر استرس و فرسودگی شغلی آنها پرداختند.   👈🏻🔬در این پژوهش، ۲۵۵ داوطلب که کارمند مراکز نگهداری سالمندان دارای زوال عقل (دمانس) هستند شرکت نموده و … ادامه خواندن فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی در مراکز نگهداری سالمندان