فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در موسسات مالی و بانک‌ها

Spread the love  پژوهشگران دانشگاه تریکالا یونان، دانشگاه کیس وسترن امریکا، و دانشگاه تسالی، در پژوهشی مشترک که گزارش آن منتشر شده است به بررسی تاثیرات متقابل فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در موسسات مالی و بانک‌های یونان پرداختند. در این پژوهش که بر کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی یونان صورت گرفته است، ابزارهای مورد … ادامه خواندن فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در موسسات مالی و بانک‌ها