روانشناسیزیستینوروساینس

محرومیت از خواب منجر به مشکلات خاموشی رفتار می‌شود

پژوهشگران دانشگاه ستون هال ایالات متحده امریکا در پژوهشی آزمایشی به تاثیرات محرومیت از خواب در خاموشی رفتار پرداختند.

روش:

در این پژوهش آزمایشی که با پارادایم مدل حیوانی صورت گرفت، ۲۴ موش صحرایی نر و ۲۸ موش صحرایی ماده شرکت کردند. فرآیند مداخله‌ای به صورت شرطی‌سازی ترس و خاموشی آن بود.

آزمودنی‌ها در سه گروه، بلافاصله پس از شرطی سازی ترس ۶ ساعت تحت محرومیت از خواب REM، پریدن از خواب به شکل متوالی در مرحله خواب n-REM، و گروه کنترل بدون هیچ مداخله ای قرار گرفتند. دو جلسه خاموش‌سازی رفتاری باف اصله ۴۸ ساعت پس از شرطی سازی اولیه انجام شدند.

نتایج:

  1. محرومیت از خواب REM در مردان منجر به ضعف و نقص در خاموش سازی رفتار ترس می‌شود.
  2. محرومیت از خواب n-REM در مردان تاثیری در خاموش سازی رفتار ترس ندارد.
  3. مغز زنان در برابر آسیب‌های ناشی از محرومیت از خواب REM بسیار بیشتر از مردان، مقاومند.

راهبردهای کارکردی:

REM deprivation but not sleep fragmentation produces a sex-specific impairment in extinction

Abstract

REM sleep is essential for learning and memory processes, particularly emotional learning. Manipulations of REM sleep impair learning and memory and sleep architecture is often altered following a learning experience; for example, short term REM deprivation immediately after fear conditioning results in impaired extinction.

In light of research demonstrating sex-dependent differences in fear conditioning as well as differences in sleep architecture, the present study investigated the effects of short term REM deprivation on the extinction of conditioned fear in male and female rats.

In addition, given evidence that sleep fragmentation, which is a consequence of REM deprivation, can negatively impact learning and memory, this manipulation was compared to REM deprivation and a control condition.

Male and female rats were exposed to fear conditioning followed by 6 h of REM deprivation, sleep fragmentation, or a control condition.

Two extinction sessions were conducted at 48 h intervals after conditioning. REM deprivation, but not sleep fragmentation or the control condition, impaired extinction of conditioned fear. However, this effect was seen only in male rats.

This study is the first to explore the effects of sleep manipulations on memory in female rats and suggests that female rats are more resilient to the deleterious effects of REM deprivation.

In addition, it demonstrates that REM deprivation but not fragmentation of sleep is responsible for impairment in extinction of conditioned fear.

Keywords

REM sleep, Sleep fragmentation, Extinction, PTSD, Sex differences

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا