ورزش در پیشگیری از بیماری و بهبود سلامت و طول عمر چه نقشی دارد

ورزش در پیشگیری از بیماری و بهبود سلامت و طول عمر چه نقشی دارد

Spread the love

 پژوهشگران دانشگاه کارولینای شرقی در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیرات ورزش در پیشگیری از بیماری و درمان مشکلات و بیماری‌های ورزشکاران پرداختند.

👈🏻 🔬 روش:

در این پژوهش طولی، ۱۴ مرد داوطلب به مدت یکسال و نیم تحت بررسی، مشاهده و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند.

👈🏻 📊 نتایج نشان دادند:

  1. پژوهش های متعدد به طور کلی نشانگر تاثیرات مثبت ورزش در پیشگیری از بیماری ها در تمامی رده های سنی و جمعیت هستند.
  2. برنامه‌های ورزشی که توسط متخصصان ورزش تنظیم شده و متناسب با وضع بدنی افراد باشد منجر به کاهش بیماری‌های بدنی آنها می شود.
  3. ورزش‌های تیمی، بیش از ورزش‌های انفرادی در بهبود سلامت و کاهش بیماری افراد نقش دارند.
  4. ورزش‌های تیمی افزون بر ارتقای سلامت جسمانی، منجر به ایجاد جایگاه اجتماعی، مقاومت روانشناختی، ارتباطات اجتماعی می شوند.

Sport as medicine: How F3 is building healthier men and communities

 

Abstract

Given sport has been largely absent from U.S. public health policies and discourse, the author suggests ways that sport can be better managed to promote health.

Using a critical perspective and grounded theory approach, the author examined the experiences of 14 men in the grassroots recreational program, F3. Data were collected through observation and semi-structured interviews. Based on the results, a conceptual model that suggests how sport should be managed to address illnesses related to physical inactivity is put forth.

The resulting Sport as Medicine model indicates that Creating a Team Structure, Providing a Place to Be Accountable, and Ensuring No One is Left Out, led to meaningful Health Outcomes, including Physical Health, Mental Toughness, and Social Connections.

As the distinctiveness of sport continues to emerge, the author provides a framework to consider how sport can be part of public health efforts to address physical inactivity.

Thus, this work positions sport as medicine by pinpointing how sport can be managed so that holistic health outcomes are more likely achieved.

Keywords

Sport management theory, Public health, Physical activity, Community sport

 

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

بازدیدها: 57

دیدگاهتان را بنویسید