بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزار آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی

بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزاری آماده برای انجام آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی امروزه در عصر فضای مجازی، گرایشی گسترده به تبدیل آزمون‌های روانشناختی، عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی به قالب‌های کامپیوتری…

ادامه خواندن بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزار آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی