هویت ورزشکاران پارالمپیک در دوران ورزش و پس از بازنشستگی ورزشی

پژوهشگران دانشگاه ویندزور کانادا و دانشگاه ایالتی وین ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی تغییرات در هویت ورزشکاران پارالمپیک در دوران ورزش و پس از بازنشستگی آنها پرداختند.…

ادامه خواندن هویت ورزشکاران پارالمپیک در دوران ورزش و پس از بازنشستگی ورزشی