ورزش و توانمندسازی اجتماعی در ورزش‌های پارالمپیک

پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنتت و دانشگاه لوف‌بورو انگلستان در یک پژوهش مروری مشترک به بررسی تعاملات متقابل بین ورزش و توانمندسازی اجتماعی در ورزش‌های پارالمپیک و افراد دارای محدودیت‌های جسمانی…

ادامه خواندن ورزش و توانمندسازی اجتماعی در ورزش‌های پارالمپیک