هیجانات در پاندمی کووید-۱۹: تغییرات در ادراک هیجانی پس از قرنطینه سراسری

پژوهشگران دانشگاه والنسیا اسپانیا در پژوهشی جدید به بررسی تغییرات هیجانات در پاندمی کووید-۱۹ و مدیریت هیجانی در روابط پرداختند.   روش در این پژوهش تعداد ۱۶۴ دانشجوی کارشناسی روانشناسی…

ادامه خواندن هیجانات در پاندمی کووید-۱۹: تغییرات در ادراک هیجانی پس از قرنطینه سراسری