ابعاد بیماری آلزایمر: چیزی فراتر از پروتئین‌های بتاآمیلوئید

پژوهشگران انستیتو سینتیلون ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی ابعاد بیماری آلزایمر از دیدگاه فیزیولوژی مغز پرداختند. اهمّ یافته ها: یکی از مهمترین دلایل افزایش شیوع و بروز…

ادامه خواندن ابعاد بیماری آلزایمر: چیزی فراتر از پروتئین‌های بتاآمیلوئید