مسافرت و شادکامی : نقش صنعت توریسم در بهبود بهزیستی روانی

پژوهشگران دانشگاه دونگ‌سئو و دانشگاه هان‌یانگ کره جنوبی در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل مسافرت و شادکامی پرداختند.   روش: این پژوهش که بصورت طولی صورت گرفت در دو…

ادامه خواندن مسافرت و شادکامی : نقش صنعت توریسم در بهبود بهزیستی روانی