شوک توجه سرمایه گذاران و تغییرات بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹

پژوهشگران دانشگاه تیان جین، و دانشگاه ناکای چین با مشارکت دانشگاه آکرون ایالات متحده امریکا به بررسی رابطه بین شوک توجه سرمایه گذاران و تغییرات بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹…

ادامه خواندن شوک توجه سرمایه گذاران و تغییرات بازار سهام در پاندمی کووید-۱۹