بایوریتم هیجانی در پاندمی کووید-۱۹: نتایج بررسی جهانی فضای مجازی

پژوهشگران دانشگاه گدیمنس ویلنیوس لیتوانی و مرکز هوش ماشینی آوبورن ایالات متحده امریکا در پژوهشی بر اساس تحلیل فضای مجازی جهانی به بررسی تغییرات بایوریتم هیجانی در پاندمی کووید-۱۹ پرداختند.…

ادامه خواندن بایوریتم هیجانی در پاندمی کووید-۱۹: نتایج بررسی جهانی فضای مجازی