رمز ارزها و کووید-۱۹ بطور ناقرینه در نوسان قیمت هستند

پژوهشگران دانشگاه آنهوئی، دانشگاه هوژو و دانشگاه گوانگ دونگ چین به بررسی ناقرینگی نوسان قیمت رمز ارزها و کووید-۱۹ در بازارهای مالی جهان پرداختند. روش: در این پژوهش از روش…

ادامه خواندن رمز ارزها و کووید-۱۹ بطور ناقرینه در نوسان قیمت هستند