افسردگی با گوشی هوشمند قابل تشخیص است

پژوهشگران دانشگاه کانتیکات ایالات متحده امریکا در پژوهشی بین‌رشته‌ای به بررسی روابط بین داده‌های افسردگی با گوشی هوشمند پرداختند. روش: این پژوهش آزمایشی بین‌رشته ای در دو فاز صورت گرفت.…

ادامه خواندن افسردگی با گوشی هوشمند قابل تشخیص است