تغییر هویت افراد: از نوجوانی تا بزرگسالی هویت و شخصیت عوض می شوند

پژوهشگران دانشگاه ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی مقایسه‌ای به بررسی فرآیندهای تغییر هویت افراد در چرخه عمر آنها از نوجوانی تا بزرگسالی پرداختند.   روش: در این…

ادامه خواندن تغییر هویت افراد: از نوجوانی تا بزرگسالی هویت و شخصیت عوض می شوند