تنظیم هیجانی و اعتیاد به نیکوتین

پژوهشگران دانشگاه خدمات یکپارچه علوم بهداشت ایالات متحده امریکا در پژوهشی به بررسی روابط بین تنظیم هیجانی و اعتیاد به نیکوتین پرداختند. روش: در این پژوهش طولی تعداد ۴۴ نفر…

ادامه خواندن تنظیم هیجانی و اعتیاد به نیکوتین