واکنش به تستوسترون در دعواهای زناشویی همسران

پژوهشگران دانشگاه ایالتی فلوریدا ایالات متحده امریکا در پژوهشی به بررسی مقایسه‌ای تفاوت‌های واکنش به تستوسترون در دعواهای زناشویی در مردان و زنان پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی مقایسه‌ای،…

ادامه خواندن واکنش به تستوسترون در دعواهای زناشویی همسران

فشار کاری و رضایت زناشویی در سال‌های اولیه زندگی

پژوهشگران دانشگاه جورجیا ایالات متحده امریکا در یک طولی به بررسی روابط متقابل فشار کاری و رضایت زناشویی در سال‌های اولیه زندگی مشترک پرداختند. در این پژوهش که به صورت…

ادامه خواندن فشار کاری و رضایت زناشویی در سال‌های اولیه زندگی

کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک: بی‌ثباتی در ازدواج

پژوهشگران دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین، دانشگاه نرمال پایتخت، و آکادمی علوم چین در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل همسران بر کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک پرداختند. در…

ادامه خواندن کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک: بی‌ثباتی در ازدواج