احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

پژوهشگران دانشگاه شنزن چین و دانشگاه گرونینگن هلند در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای مغزی و رفتاری احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی پرداختند. روش پژوهش: در این…

ادامه خواندن احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

رفتار سودمند اجتماعی و قضاوت تحت تاثیر نشانه‌های رقابتی و غیرقابل پیش‌بینی هستند

پژوهشگران دانشگاه ماکائو و دانشگاه چینی هنگ کنگ در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متغیرهای غیرقابل‌پیش‌بینی و رقابتی بر رفتار سودمند اجتماعی و قضاوت افراد پرداختند. روش: در این پژوهش…

ادامه خواندن رفتار سودمند اجتماعی و قضاوت تحت تاثیر نشانه‌های رقابتی و غیرقابل پیش‌بینی هستند

قضاوت رفتارهای سودمند اجتماعی در سنین مختلف

پژوهشگران دانشگاه ناگویا و دانشگاه کاگوشیما ژاپن در پژوهشی مشترک به بررسی تفاوت‌های سنی در قضاوت رفتارهای سودمند اجتماعی (بعنوان یکی از ارکان مهارت‌های همدلی و ارتباطات بین‌فردی در مهارت‌های…

ادامه خواندن قضاوت رفتارهای سودمند اجتماعی در سنین مختلف

همدلی و نظریه ذهن (ToM) برای تعاملات بهینه اجتماعی

پژوهشگران انتستیتو ماکس پلانک و دانشگاه فنی درسدن در پژوهشی مروری به بررسی مبانی نظری عصب‌روانشناختی همدلی و نظریه ذهن (ToM) در انسان برای کنشوری بهینه اجتماعی پرداختند. 👈🏻📚اهم یافته‌های…

ادامه خواندن همدلی و نظریه ذهن (ToM) برای تعاملات بهینه اجتماعی