رمز ارزها در پاندمی کووید-۱۹: کاربرد نظریه تحلیل فرکتال در شناسایی رفتار گله ای

پژوهشگران دانشگاه اسفاکس، دانشگاه نیس و دانشگاه نورماندی فرانسه در پژوهشی مشترک به بررسی وضعیت عملکرد رمز ارزها در پاندمی کووید-۱۹ در بازارهای مالی جهانی پرداختند. روش در این پژوهش…

ادامه خواندن رمز ارزها در پاندمی کووید-۱۹: کاربرد نظریه تحلیل فرکتال در شناسایی رفتار گله ای