میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان از دید خودشان

پژوهشگران دانشگاه دل پائول شیکاگو ایالات متحده امریکا در پژوهشی پیمایشی به بررسی میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان‌ های مختلف پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی ۴۱۹ داوطلب در…

ادامه خواندن میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان از دید خودشان

رفتار گله ای در زندگی انسان

پژوهشگران دانشگاه توکیو ژاپن و شیکاگو ایالات متحده امریکا در یک پژوهش مشترک مروری به بررسی مبانی و کارکردهای رفتار گله ای در زندگی انسان پرداختند. اهمّ یافته‌های این نوشتار…

ادامه خواندن رفتار گله ای در زندگی انسان

خودشیفتگی نوجوانان و رفتارهای سودمند اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه میسی‌سیپی جنوبی و دانشگاه واشینگتن ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی خودشیفتگی نوجوانان و ارتباط آن با رفتارهای سودمند اجتماعی پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی،…

ادامه خواندن خودشیفتگی نوجوانان و رفتارهای سودمند اجتماعی

مداخلات روانی-اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع

پژوهشگران دانشگاه گلاسگو انگلستان در پژوهشی مروری به بررسی مداخلات روانی-اجتماعی صورت گرفته برای کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع پرداختند. روش: این پژوهش مرور سیستماتیک طبق طرح PRISMA اجرا…

ادامه خواندن مداخلات روانی-اجتماعی برای کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع

جاه‌طلبی و سطح آرزو در میزان شادکامی افراد نقش دارند

پژوهشگران دانشگاه نرمال پکن چین در نوشتاری که به تازگی منتشر شده، به ارائه مدلی برای شناسایی تاثیرات جاه‌طلبی و سطح آرزو در تنظیم شادکامی افراد پرداختند. رئوس مطالب این…

ادامه خواندن جاه‌طلبی و سطح آرزو در میزان شادکامی افراد نقش دارند

تاثیر سلسله مراتب اجتماعی بر شادکامی و سلامت

پژوهشگران دانشگاه تورونتو در پژوهشی مروری به بررسی تاثیر سلسله مراتب اجتماعی در شادکامی و سلامت انسان پرداختند. اهم یافته‌های این پژوهش به شرح زیرند: وضعیت اجتماعی-اقتصادی روشی برای ایجاد…

ادامه خواندن تاثیر سلسله مراتب اجتماعی بر شادکامی و سلامت

دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی : تاثیر دیده شدن در افزایش سرمایه اجتماعی

 پژوهشگران دانشگاه UCL لندن انگلستان در پژوهشی که به تازگی منتشر شده به بررسی تاثیر دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی در مشاهده شوندگان پرداختند. روش: در این پژوهش آزمایشی…

ادامه خواندن دیده شدن و رفتار سودمند اجتماعی : تاثیر دیده شدن در افزایش سرمایه اجتماعی

رشته روانشناسی چیست: تعریف، دامنه، و موارد مجاز و ممنوع

👈🏻رشته روانشناسی: تعریف و دامنه یکی از آخرین رشته‌هایی که از حوزه فلسفه جدا شده، رشته روانشناسی است. تعاریف متعددی در مورد این رشته از دانش موجود است که طی…

ادامه خواندن رشته روانشناسی چیست: تعریف، دامنه، و موارد مجاز و ممنوع