بهینه‌سازی علوم روانی-اجتماعی : اقدامات مداخله‌ای و درمانی (۲)

بهینه‌سازی علوم روانی-اجتماعی : اقدامات مداخله‌ای و درمانی (۲) دکتر امیر محمد شهسوارانی   بخش دوم: شیوه‌های بهینه‌سازی علوم روانی-اجتماعی (بخش اول) مهمترین رکن تقویت علوم روانی و اجتماعی، اجرای…

ادامه خواندن بهینه‌سازی علوم روانی-اجتماعی : اقدامات مداخله‌ای و درمانی (۲)

بهینه‌سازی علوم روانی و اجتماعی : اقدامات مداخله‌ای و درمانی(۱)

بهینه‌سازی اقدامات مداخله‌ای و درمانی در علوم روانی و اجتماعی (۱) دکتر امیر محمد شهسوارانی بخش اول: وضع موجود از دیرباز، افراد بسیاری طی تاریخ و حتی پیش از تاریخ،…

ادامه خواندن بهینه‌سازی علوم روانی و اجتماعی : اقدامات مداخله‌ای و درمانی(۱)

مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی

مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی  دکتر امیر محمد شهسوارانی تفکر نقادانه یک فرآیند شناختی فعال، هدفمند و سازمان یافته است که شخص با استفاده از…

ادامه خواندن مهارت تفکر نقادانه : مهارت دهم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی