شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹: آزارنده یا لذت بخش؟

پژوهشگران دانشگاه پاویا ایتالیا در پژوهشی به بررسی وضعیت هیجانی در واکنش به شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹ پرداختند. روش در این پژوهش آزمایشی تعداد ۱۹۰۳ نفر بصورت آنلاین داوطلب…

ادامه خواندن شوخی‌ها در ایام پاندمی کووید-۱۹: آزارنده یا لذت بخش؟