مدیریت هیجان: مهارت ششم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی

مدیریت هیجان: مهارت ششم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی نویسنده: دکتر امیر محمد شهسوارانی هیجان کلمه‌ای است که در روانشناسی برای بیان تمام حالات احساسی و روانی مثبت و منفی و…

ادامه خواندن مدیریت هیجان: مهارت ششم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی