اضطراب جدایی بزرگسالان: میزان شیوع و همبسته های روانی-شخصیتی

پژوهشگران مرکز ملی سلامت روان، دانشگاه نیو ساوت ولز، و دانشگاه پرینس آو ولز استرالیا در پژوهشی مشترک به بررسی میزان شیوع و عوامل همایند با اضطراب جدایی بزرگسالان در…

ادامه خواندن اضطراب جدایی بزرگسالان: میزان شیوع و همبسته های روانی-شخصیتی