شخصیت و مکانیزم دفاعی: تحولات ناخودآگاه از کودکی تا بزرگسالی

پژوهشگران ویلیامز کالج ایالات متحده امریکا در پژوهشی طولی به بررسی تاثیر تغییرات رشدی در الگوهای شخصیت و مکانیزم دفاعی در رشد و بزرگسالی پرداختند. روش: در این پژوهش طولی،…

ادامه خواندن شخصیت و مکانیزم دفاعی: تحولات ناخودآگاه از کودکی تا بزرگسالی