رابطه بین شادکامی و قیمت طلا در جمعیت کلی

پژوهشگران دانشگاه لوند سوئد، در پژوهشی غیرمعمول به بررسی مقایسه‌ای رابطه بین شادکامی و قیمت طلا در سطح جمعیت کلی پرداختند. روش: برای اجرای این پژوهش مقایسه‌ای از روشی غیرمعمول…

ادامه خواندن رابطه بین شادکامی و قیمت طلا در جمعیت کلی