سیستم لرزش کل بدن (WBVT) در کاهش مشکلات تصلب‌چندگانه بی‌تاثیر است!

پژوهشگران دانشگاه کاتولیک سن آنتونیو، دانشگاه کاتولیک مورسیا و دانشگاه کاتولیک اسپانیا در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر سیستم لرزش کل بدن (WBVT) در کاهش مشکلات بیماران دارای تصلب چندگانه…

ادامه خواندن سیستم لرزش کل بدن (WBVT) در کاهش مشکلات تصلب‌چندگانه بی‌تاثیر است!