شخصیت و پارکینسون: نیم‌رخ‌های زیستی و روانی شخصیت در بیماران پارکینسون

 پژوهشگران دانشگاه کامپانیا، دانشگاه پارتنون، و دانشگاه ناپل ایتالیا در پژوهشی مروری به بررسی نیم‌رخ‌های شخصیتی افراد مبتلا به بیماری پارکینسون پرداختند. 👈🏻🔬روش بررسی شخصیت و پارکینسون: در این پژوهش…

ادامه خواندن شخصیت و پارکینسون: نیم‌رخ‌های زیستی و روانی شخصیت در بیماران پارکینسون