هزینه‌های بیماری MS و فشار اقتصادی وارد بر مبتلایان

پژوهشگران دانشگاه کانتابریا اسپانیا در پژوهشی مروری به بررسی هزینه‌های بیماری MS (تصلب چندگانه) و فشار اقتصادی وارد بر آنها پرداختند. روش: این پژوهش به شیوه مروری با کلمات کلیدی…

ادامه خواندن هزینه‌های بیماری MS و فشار اقتصادی وارد بر مبتلایان