آسیب بدنی در ورزش‌های رزمی چقدر است؟

پژوهشگران دانشگاه جندوبا و دانشگاه کارتاژ تونس در پژوهشی مروری به بررسی میزان آسیب بدنی در ورزش‌های رزمی بین ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور پرداختند. اهم یافته‌های این پژوهش به شرح…

ادامه خواندن آسیب بدنی در ورزش‌های رزمی چقدر است؟

شخصیت خلاق از زاویه نظریه پنج‌عاملی و ساختارهای عصب‌روانشناختی

پژوهشگران دانشگاه پلیموث، و دانشگاه ناتینگهام انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای ساختار شخصیت خلاق در حوزه‌های نظریه پنج‌عاملی شخصیت و عصب‌روانشناسی پرداختند. روش: در این پژوهش ۲۸۸ نفر…

ادامه خواندن شخصیت خلاق از زاویه نظریه پنج‌عاملی و ساختارهای عصب‌روانشناختی