تاثیر سلسله مراتب اجتماعی بر شادکامی و سلامت

پژوهشگران دانشگاه تورونتو در پژوهشی مروری به بررسی تاثیر سلسله مراتب اجتماعی در شادکامی و سلامت انسان پرداختند. اهم یافته‌های این پژوهش به شرح زیرند: وضعیت اجتماعی-اقتصادی روشی برای ایجاد…

ادامه خواندن تاثیر سلسله مراتب اجتماعی بر شادکامی و سلامت