شخصیت خلاق از زاویه نظریه پنج‌عاملی و ساختارهای عصب‌روانشناختی

پژوهشگران دانشگاه پلیموث، و دانشگاه ناتینگهام انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای ساختار شخصیت خلاق در حوزه‌های نظریه پنج‌عاملی شخصیت و عصب‌روانشناسی پرداختند. روش: در این پژوهش ۲۸۸ نفر…

ادامه خواندن شخصیت خلاق از زاویه نظریه پنج‌عاملی و ساختارهای عصب‌روانشناختی