پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت خلاقیت در دو سطح ذهنی و عینی می‌توان تعریف نمود. با وجودی که ممکن است تخیلات افراد بسیار ناب و نوین باشند،…

ادامه خواندن پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

پرسشنامه فشار روانی پسوریازیس (I-BOP)

پرسشنامه فشار روانی پسوریازیس (I-BOP) پسوریازیس یک بیماری مزمن پوستی است و انواع مختلفی دارد که به علت اختلال در سیستم ایمنی آغاز می‌شود. سابقاً تصور بر این بود که…

ادامه خواندن پرسشنامه فشار روانی پسوریازیس (I-BOP)