پروتئین GIT2 در سالمندی و بیماری‌های مرتبط با پیری دخیل است

پژوهشگران دانشگاه آنتورپ بلژیک، انستیتو جانورشناسی بلژیک، دانشگاه دوک ایالات متحده امریکا، و دانشگاه کارولینای جنوبی ایالات متحده امریکا، در گزارشی مروری به بررسی نقش پروتئین GIT2 در فرآیند سالمندی…

ادامه خواندن پروتئین GIT2 در سالمندی و بیماری‌های مرتبط با پیری دخیل است