رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس

پژوهشگران دانشگاه اوست فالیا و دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس پرداختند. روش در این پژوهش…

ادامه خواندن رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس