توانمندی‌های‌ درون‌ و برون‌ سازمانی : عملکرد سازمانی تحت تاثیر سرمایه عقلانی است

پژوهشگران دانشگاه ملی پینگ تونگ و دانشگاه جنوبی تایوان، در پژوهشی به بررسی توانمندی‌های‌ درون‌ و برون‌ سازمانی‌ در تعامل با عملکرد سازمانی پرداختند. روش: در این پژوهش که به…

ادامه خواندن توانمندی‌های‌ درون‌ و برون‌ سازمانی : عملکرد سازمانی تحت تاثیر سرمایه عقلانی است

جذابیت سازمانی: چه کسانی جذب چه سازمان‌هایی می‌شوند؟

پژوهشگران دانشگاه کلگری کانادا در گزارشی که به تازگی منتشر شده به بررسی تاثیرات جذابیت سازمانی و شخصیت سازمان برای افراد جویای کار پرداختند. روش: ۱۸۵ دانشجوی کارشناسی روانشناسی داوطلب…

ادامه خواندن جذابیت سازمانی: چه کسانی جذب چه سازمان‌هایی می‌شوند؟