پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی
پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ) https://ipbses.com

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی

پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ) مقدمه آلکسی تیمیا (بی واژگانی خلقی) اشاره به خصوصیاتی در فرد دارد که بر اساس آن وی دچار مشکلاتی در زمینه شناسایی احساسات، توصیف احساسات،…

ادامه خواندن پرسشنامه آلکسی تیمیا پرت (PAQ):سنجش بالینی-سازمانی
نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن
نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی https://ipbses.com

نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن

پژوهشگران دانشگاه مانت سینای، دانشگاه نیویورک ایالات متحده امریکا و دانشگاه مستقل بارسلونا اسپانیا به بررسی مبانی نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی پرداختند. رئوس مطالب مورد بحث: الف) علی رغم اینکه…

ادامه خواندن نوروبیولوژی اختلال شخصیت مرزی: شیمی مغزی و نواحی آن