تصویربرداری از آسیبهای کووید-19: کاربرد هوش مصنوعی در آسیب مغزی

پژوهشگران بیش از 38 دانشگاه از سرتاسر جهان به بررسی مروری کاربرد هوش مصنوعی در تصویربرداری از آسیبهای کووید-19 برای شناسایی آسیب‌های مغزی و قلبی ناشی از ابتلاء به ویروس…

ادامه خواندن تصویربرداری از آسیبهای کووید-19: کاربرد هوش مصنوعی در آسیب مغزی

کاربردهای خطاهای بالینی

پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ دانمارک در نوشتاری مروری به بررسی کاربردهای خطاهای بالینی در فرآیندهای تشخیص و درمان پرداختند. رئوس مطالب این نوشتار عبارتند از: مهمترین کاربردهای خطاهای بالینی شناخت محدودیت‌های…

ادامه خواندن کاربردهای خطاهای بالینی