پرسشنامه فشار روانی بیماری (GBDQ)

پرسشنامه فشار روانی بیماری (GBDQ) یکی از نکات بسیار مهم برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های حوزه بهداشت و سلامت، داشتن توصیفات دقیق و مقایسه‌پذیر از فشار روانی بیماری‌ها و جراحات و…

ادامه خواندن پرسشنامه فشار روانی بیماری (GBDQ)