ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در پاندمی کووید-۱۹: مدیریت امنیت شغلی

پژوهشگران دانشگاه نیواورلئانز ایالات متحده امریکا و دانشگاه هاشمی اردن در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در پاندمی کووید-۱۹ بر مدیریت فرسودگی هیجانی و امنیت…

ادامه خواندن ذهن آگاهی و حمایت سازمانی در پاندمی کووید-۱۹: مدیریت امنیت شغلی

هویت ورزشی و فرسودگی ورزشی: نقش انعطاف روانشناختی

پژوهشگران دانشگاه ملی تکنولوژی تایپه، دانشگاه تونگهای، دانشگاه ملی ورزش تایوان و دانشگاه دورهام انگلستان در پژوهشی مشترک به بررسی هویت ورزشی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران تایوانی پرداختند. روش:…

ادامه خواندن هویت ورزشی و فرسودگی ورزشی: نقش انعطاف روانشناختی

اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران

  پژوهشگران دانشگاه اژه ترکیه و دانشگاه اروپایی لفکه قبرس در پژوهشی مشترک به بررسی روابط متقابل بین اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های ترکیه و قبرس پرداختند.…

ادامه خواندن اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران

اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی

  پژوهشگران دانشگاه دانشگاه اِگ ترکیه و دانشگاه اروپایی لفکه قبرس در پژوهشی مشترک که به تازگی منتشر شده است به بررسی روابط بین اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی در…

ادامه خواندن اعتماد سازمانی و فرسودگی شغلی