احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

پژوهشگران دانشگاه شنزن چین و دانشگاه گرونینگن هلند در پژوهشی مشترک به بررسی زیربناهای مغزی و رفتاری احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی پرداختند. روش پژوهش: در این…

ادامه خواندن احساس بی عدالتی و کاهش رفتار سودمند اجتماعی: الگوهای مغزی QEEGو رفتارهای زیربنایی

تحلیل پتانسیل وابسته به رخداد (ERP): شیوه‌ای جدید در نوروتراپی

  پژوهشگران دانشگاه فدرال ریوگرانده دو نورته برزیل، دانشگاه لیسستر انگلستان، و یونیورسیتی کالج لندن در پژوهشی بدیع که به تازگی منتشر شده است به معرفی شیوه‌ای نوین جهت پردازش…

ادامه خواندن تحلیل پتانسیل وابسته به رخداد (ERP): شیوه‌ای جدید در نوروتراپی