سیستم PsychoPy : از سنجش رفتار به هوش مصنوعی

سیستم PsychoPy : از سنجش رفتار به هوش مصنوعی یکی از مسایل مغفول در حوزه‌های علوم انسانی، بخصوص روانشناسی، جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، و اقتصاد، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد جهانی برای گردآوری…

ادامه خواندن سیستم PsychoPy : از سنجش رفتار به هوش مصنوعی

سیستم JsPsych: آزمایشگاه رفتاری در مرورگر اینترنت

سیستم JsPsych: آزمایشگاه رفتاری در مرورگر اینترنت پژوهش‌های حوزه‌های علوم انسانی به تدریج در حال تخصصی شدن و علمی شدن به معنای دقیق کلمه هستند؛ چهارچوب‌بندی ضوابط آزمایشی، همسان سازی…

ادامه خواندن سیستم JsPsych: آزمایشگاه رفتاری در مرورگر اینترنت

بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزار آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی

بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزاری آماده برای انجام آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی امروزه در عصر فضای مجازی، گرایشی گسترده به تبدیل آزمون‌های روانشناختی، عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی به قالب‌های کامپیوتری…

ادامه خواندن بسته نرم‌افزاری z-Tree: ابزار آزمون‌های عصب‌روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی