ازدواج و خشونت جنسی در خانواده‌های افریقایی

پژوهشگران دانشگاه وسترن اونتاریو، و دانشگاه مموریال نیوفانلند کانادا و دانشگاه غنا در پژوهشی مشترک به بررسی رابطه بین ازدواج و خشونت جنسی در خانواده‌های غنایی پرداختند. روش: این پژوهش…

ادامه خواندن ازدواج و خشونت جنسی در خانواده‌های افریقایی